جمعه , ۲۹ تیر ۱۳۹۷
خانه / اخبار / ساعت پخش و برنامه کامل مسابقات یورو ۲۰۱۶

ساعت پخش و برنامه کامل مسابقات یورو ۲۰۱۶

ساعت پخش و برنامه کامل مسابقات یورو ۲۰۱۶

یورو 2016 , برنامه کامل مسابقات یورو 2016 , ساعت پخش مسابقات یورو 2016 , ساعت پخش و برنامه کامل مسابقات یورو 2016

ساعت پخش و برنامه کامل مسابقات یورو ۲۰۱۶

برنامه کامل مسابقات جام ملت های اروپا یورو ۲۰۱۶ فرانسه به شرح ذیل است:

این برای سومین بار است که فرانسه میزبانی جام ملت های اروپا را برعهده می گیرد، فرانسه دو بار نیز قهرمان این مسابقات شده اند. یورو ۲۰۱۶، جمعه ۲۱ خرداد ماه ۱۳۹۵ با بازی تیم های فرانسه و رومانی درورزشگاه استاددوفرانس آغاز می شود و در تاریخ یکشنبه ۲۰ تیر ماه ۱۳۹۵ به پایان می رسد. این برای اولین بار است که جام ملت های اروپا، با حضور ۲۴ تیم برگزار می شود.

برنامه کامل این مسابقات به شرح زیر است:

تمامی ساعات به وقت ایران می باشد.

دور نخست مرحله گروهی مسابقات یورو ۲۰۱۶

جمعه ۲۱ خرداد ۱۳۹۵: شهر سنت دنی، فرانسه – رومانی، ساعت ۲۳:۳۰ (گروه اول)

شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۵: شهر لنس، آلبانی – سوئیس، ساعت ۱۷:۳۰ (گروه اول)

شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۵: شهر بوردو، ولز – اسلواکی، ساعت ۲۰:۳۰ (گروه دوم)

شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۵: شهر مارسی، انگلیس – روسیه، ساعت ۲۳:۳۰ (گروه دوم)

یکشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۵: شهر پاریس، ترکیه – کرواسی، ساعت ۱۷:۳۰ (گروه سوم)

یکشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۵: شهر نیس، لهستان – ایرلند شمالی، ساعت ۲۰:۳۰ (گروه سوم)

یکشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۵: شهر لیل، آلمان – اوکراین، ساعت ۲۳:۳۰ (گروه چهارم)

دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۵: تولوز، اسپانیا – جمهوری چک، ساعت ۱۷:۳۰ (گروه چهارم)

دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۵: سنت دنی، ایرلند جنوبی – سوئد، ساعت ۲۰:۳۰ (گروه پنجم)

دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۵: لیون، بلژیک – ایتالیا، ساعت ۲۳:۳۰ (گروه پنجم)

سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۵: بوردو، اتریش – مجارستان، ساعت ۲۰:۳۰ (گروه ششم)

سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۵: سنت اتین،پرتغال – ایسلند، ساعت ۲۳:۳۰ (گروه ششم)

ساعت پخش و برنامه کامل مسابقات یورو ۲۰۱۶

دور دوم مرحله گروهی مسابقات یورو ۲۰۱۶

چهارشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۵: شهر لیل، روسیه – اسلواکی، ساعت ۱۷:۳۰ (گروه اول)

چهارشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۵: شهر پاریس، رومانی – سوئیس، ساعت ۲۰:۳۰ (گروه اول)

چهارشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۵: شهر مارسی، فرانسه – آلبانی، ساعت ۲۳:۳۰ (گروه دوم)

پنج شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۵: شهر لن، انگلیس – ولز، ساعت ۱۷:۳۰ (گروه دوم)

پنج شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۵: شهر لیون، اوکراین – ایرلند شمالی، ساعت ۲۰:۳۰ (گروه سوم)

پنج شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۵: شهر سنت دنی، آلمان – لهستان، ساعت ۲۳:۳۰ (گروه سوم)

جمعه ۲۸ خرداد ۱۳۹۵: شهر تولوز،ایتالیا – سوئیس، ساعت ۱۷:۳۰ (گروه چهارم)

جمعه ۲۸ خرداد ۱۳۹۵: شهر سنت اتین،جمهوری چک – کرواسی، ساعت ۲۰:۳۰ (گروه چهارم)

جمعه ۲۸ خرداد ۱۳۹۵: شهر نیس،اسپانیا – ترکیه، ساعت ۲۳:۳۰ (گروه پنجم)

شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۵: شهر بوردو، بلژیک – ایرند شمالی، ساعت ۱۷:۳۰ (گروه پنجم)

شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۵: شهر مارسی، ایسلند – مجارستان، ساعت ۲۰:۳۰ (گروه ششم)

شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۵: شهر پاریس، پرتغال – اتریش، ساعت ۲۳:۳۰ (گروه ششم)

ساعت پخش و برنامه کامل مسابقات یورو ۲۰۱۶

دور سوم مرحله گروهی مسابقات یورو ۲۰۱۶

یکشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۵: شهر لیل، سوئیس – فرانسه، ساعت ۱۷:۳۰ (گروه اول)

یکشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۵: شهر لیون، رومانی – آلبانی، ساعت ۲۰:۳۰ (گروه اول)

دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۵: شهر سنت اتین، اسلواکی – انگلیس، ساعت ۲۳:۳۰ (گروه دوم)

دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۵: شهر تولوز، روسیه – ولز، ساعت ۱۷:۳۰ (گروه دوم)

سه شنبه ۱ تیر ۱۳۹۵: شهر پاریس، ایرلند شمالی – آلمان، ساعت ۲۰:۳۰ (گروه سوم)

سه شنبه ۱ تیر ۱۳۹۵: شهر مارسی، اوکراین – لهستان، ساعت ۲۳:۳۰ (گروه سوم)

سه شنبه ۱ تیر ۱۳۹۵: شهر بوردو، کرواسی – اسپانیا، ساعت ۱۷:۳۰ (گروه چهارم)

سه شنبه ۱ تیر ۱۳۹۵: شهر لن، جمهوری چک – ترکیه، ساعت ۲۰:۳۰ (گروه چهارم)

چهارشنبه ۲ تیر ۱۳۹۵: شهر لیون، مجارستان – پرتغال، ساعت۲۳:۳۰  (گروه پنجم)

چهارشنبه ۲ تیر ۱۳۹۵: شهر سنت دنی،ایسلند – اتریش، ساعت ۱۷:۳۰ (گروه پنجم)

چهارشنبه ۲ تیر ۱۳۹۵: شهر نیس، سوئد – بلژیک، ساعت ۲۰:۳۰ (گروه ششم)

چهارشنبه ۲ تیر ۱۳۹۵: شهر لیل، ایتالیا – ایرلند شمالی، ساعت ۲۳:۳۰ (گروه ششم)

ساعت پخش و برنامه کامل مسابقات یورو ۲۰۱۶

مرحله یک هشتم نهایی مسابقات یورو ۲۰۱۶

شنبه ۵ تیر ۱۳۹۵: شهر سنت اتین، تیم دوم گروه اول – تیم دوم گروه سوم، ساعت ۱۷:۳۰ (بازی اول)

شنبه ۵ تیر ۱۳۹۵:شهر پاریس، برنده گروه دوم – تیم سوم گروه اول/سوم/چهارم، ساعت ۲۰:۳۰ (بازی دوم)

شنبه ۵ تیر ۱۳۹۵: شهر لن، برنده گروه چهارم – تیم سوم گروه دوم/پنجم/ششم، ساعت ۲۳:۳۰ (بازی سوم)

یکشنبه ۶ تیر ۱۳۹۵: شهر لیون، برنده گروه اول – تیم سوم گروه سوم/چهارم/پنجم، ساعت ۱۷:۳۰ (بازی چهارم)

یکشنبه ۶ تیر ۱۳۹۵: شهر لیل، برنده گروه سوم – تیم سوم گروه اول/دوم/ششم،ساعت ۲۰:۳۰ (بازی پنجم)

یکشنبه ۶ تیر ۱۳۹۵: شهر تولوز، برنده گروه ششم – تیم دوم گروه پنجم،ساعت ۲۳:۳۰ (بازی ششم)

دوشنبه ۷ تیر ۱۳۹۵: شهر سنت دنی، برنده گروه پنجم – تیم دوم گروه چهارم، ساعت ۲۰:۳۰ (بازی هفتم)

دوشنبه ۷ تیر ۱۳۹۵: شهر نیس، تیم دوم گروه دوم – تیم دوم گروه ششم، ساعت ۲۳:۳۰ (بازی هشتم)

مرحله یک چهارم نهایی مسابقات یورو ۲۰۱۶

پنجشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۵: شهر مارسی، برنده بازی اول – برنده بازی سوم، ساعت ۲۳:۳۰ (یک چهارم نهایی اول)

جمعه ۱۱ تیر ۱۳۹۵: شهر لیل، برنده بازی دوم – برنده بازی ششم، ساعت ۲۳:۳۰ (یک چهارم نهایی دوم)

شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۵: شهر بوردو، برنده بازی پنجم – برنده بازی هفتم، ساعت ۲۳:۳۰ (یک چهارم نهایی سوم)

یکشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۵: شهر سنت دنی، برنده بازی چهارم – برنده بازی هشتم، ساعت ۲۳:۳۰ (یک چهارم نهایی چهارم)

مرحله نیمه نهایی مسابقات یورو ۲۰۱۶

چهارشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۵: شهر لیون، برنده یک چهارم نهایی اول – برنده یک چهارم نهایی دوم، ساعت ۲۳:۳۰ (نیمه نهایی اول)

پنج شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۵: شهر مارسی، برنده یک چهارم نهایی سوم – بنرده یک چهارم نهایی چهارم، ساعت ۲۳:۳۰ (نیمه نهایی دوم)

فینال مسابقات یورو ۲۰۱۶

یکشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۵، شهر سنت دنی، برنده نیمه نهایی اول – برنده نیمه نهایی دوم، ساعت ۲۳:۳۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *